https://RainMaps.nl

Met deze webviewer kunt u de data van de NETATMO regenmeters in een gebied opvragen. De link naar de webviewer: https://RainMaps.nl

Voor het opvragen van de NETATMO data heeft u een account nodig. De webtool verzamelt de data via dit account. Dit account kunt u eventueel aanmaken via de volgende webpagina: https://auth.netatmo.com/nl-nl/access/login

Bij het openen van RainMaps.nl logt u in op uw NETATMO omgeving. Daarna geeft u toestemming om uw account te gebruiken voor het ophalen van de data van de NETATMO server door op de knop [Yes, I accept] te klikken.

Vervolgens opent zich het startscherm van RainMaps.nl. Door uw locatie kenbaar te maken aan RainMaps zoomt de software automatisch in op de kaart van uw omgeving.

De volgende stap is het invoeren van de begindatum en duur van de neerslaggebeurtenis (in dagen). De meest gebruikelijke tijdstap is 5 minuten en dan kunt u maximaal 3 dagen aan data (tegelijk) ophalen. Met grotere tijdstappen kunt u naar rato ook langere perioden ophalen.

Het maximale aantal stations in een weergave is standaard begrensd op 20. De reden hiervan is dat de hoeveelheid data die u per uur kan ophalen vanaf de NETATMO server ook begrensd is.

Knoppen in zoekvenster
– Met de knop zoeken start u de procedure om de data van de NETATMO stations in het gemarkeerde gebied op te halen en te verwerken. Het gaat hier om de NETATMO stations die zijn uitgerust met een regenmeter.
– De functie van de knop opslaan is nog in ontwikkeling. Het is bedoeling om van de gekozen gebeurtenis een pdf rapport te genereren met een samenvatting van de neerslagdata.
– Met de knop mailen kunt u een berichtsturen met vragen en opmerkingen over de software.

12 september 2023
Als voorbeeld zoeken we de kenmerken van de gebeurtenis op 12 september 2023 op. Deze gebeurtenis leidde in Maastricht tot grote wateroverlast.

De gebeurtenissen zijn initieel gesorteerd naar de neerslagsom over de totale periode. RainMaps analyseert die data meer in detail naar de maximale som voor een serie van tijdvakken: 15, 30, 60, 120 min, 3, 12, 24 en 48 uur. Per kolom kunt u de data sorteren en via de optie zoeken kunt u selecties uit de tabel filteren.

Analyse
Uit een vluchtige analyse van de data van 12 september 2023 blijkt dat de verschillen in registratie tussen de verschillende stations behoorlijk groot zijn. Het gaat hier om een relatief korte gebeurtenis waarbij lokale verschillen in neerslag niet ongewoon zijn.

Detailverloop neerslagverloop per station

Door op een station te klikken kunt u een grafiek met het verloop van de neerslag per (gekozen) tijdstap zichtbaar maken. Dit geeft ook aan dat het om een relatief korte bui ging. Uit een vergelijking van de grafieken van de verschillende stations blijkt ook dat de vorm van het verloop van de neerslag vergelijkbaar is, zonder vreemde uitbijters. Dit geeft een zeker vertrouwen in de betrouwbaarheid van de registraties.

Bijzonderheden
De gegevens in de kolommen Stad en Straat zijn door NETATMO bepaald. Dat kan afwijken van de officiƫle benamingen. Soms blijft een straatnaam leeg zoals in ons voorbeeld. Ook is het mogelijk dat er NETATMO stations in de tabel staan zonder neerslagdata. Dit zijn stations die op dat moment niet of nog niet in werking waren omdat de accu leeg was of de wifi verbinding gestoord. Het kunnen ook nieuwe stations zijn die op dat moment nog niet aanwezig waren.