Overstromingskansen Zuid-Limburg

De overstromingskansenkaart is te vinden op het webportal van de Provincie Limburg. Onderstaande kaart is getekend met dezelfde vlakken maar met beter passende kleuren, de relatief veilige gebieden in groen en de onveilige gebieden in rood. Door de vlakken doorzichtig te tekenen is nu goed te zien welke bebouwde gebieden in de gevarenzone liggen.

Legenda:
– groene gebieden, overstromingskans 1% per jaar, T = 100 jaar.
– oranje gebieden, overstromingskans 4% per jaar, T = 25 jaar.
– gele gebieden, overstromingskans 10% per jaar, T = 10 jaar.
– rode gebieden, overstromingskans 100% per jaar, T = 0 jaar.