NETATMO meetnet verdichten

Met netwerk van NETATMO regenmeters biedt de mogelijkheid om tegen beperkte kosten realtime over online neerslagregistraties in een gebied te beschikken. Gemeenten zouden dit netwerk kunnen uitbreiden om meer gedetailleerd en nauwkeuriger beeld van een gebeurtenis te krijgen. Deze pagina beschrijft een aantal aandachtspunten voor het verdichten van dat netwerk.

Mijn eerste ervaring op een internationale conferentie was met de Joegoslavische onderzoeker Cedo Maksimovic die de stelling poneerde: 1 regenmeter is geen regenmeter. De les die ik hieruit trek is dat je regenmeters moet zien te plaatsen in 2-tallen, met een onderlinge afstand van niet meer dan een 0,5 – 1 km. Als die meetpunten bij een flinke bui ongeveer dezelfde waarden geven dan is dat een goede indicatie van de nauwkeurigheid van de opstelling en de meting.

Voor het beoordeling van de nauwkeurigheid van regenmetingen kunnen we radardata gebruiken met de verdeling van neerslaghoeveelheden in de ruimte. De radarbeelden kunnen bijvoorbeeld aangeven dat het op de ene meetlocatie veel harder heeft geregend dan op de andere, of juist niet. Mooi voorbeeld zijn de 2 Netatmo meters in het noordelijke deel van Valkenburg. Die geven op 22 juni 2023 allebei een bijzonder extreme 30 minuten waarde die onderling ook goed overeen komen.

De Netatmo stations met regenmeters in Zuid-Limburg zijn aangegeven op de volgende kaart. De grijs gearceerde vakken met radar ID’s zijn aangemerkt als bebouwd gebied.

Netwerk van NETATMO meetpunten in Maas Mergelland (september 2023)

Eigenlijk kan je nooit genoeg regenmeters in een gebied hebben. De Netatmo meters staan grotendeels in het stedelijke gebied.

Mogelijke uitbreiding Netwerk van NETATMO meetpunten in Maas Mergelland

In het heuvelland zijn er genoeg bewoonde kernen om meters te plaatsen. In dat dunbevolkte deel van het gebied zou een gelijkmatige verdeling kunnen worden nagestreefd. In de grotere stedelijke gebieden met dichtere bebouwing is het zaak om de meters zo goed mogelijk op te stellen. Niet pal naast een gebouw, niet hoog op een dak en niet onder een boom.