RadarTools

In RadarTools zijn een aantal toepassingen ondergebracht voor het opvragen, raadplegen, vergelijken en converteren van neerslaggegevens. Goede neerslaginformatie is belangrijk om bijvoorbeeld voor wateroverlast situaties na te gaan hoe zwaar en hoe ruimtelijk verdeeld de bui was waardoor een gebied is getroffen. Deze tool is gratis te gebruiken door begunstigers van Stichting RIONED en STOWA (zie ook https://radartools.nl/netatmo/).

Netatmo metingen
De data van de Netatmo regenmeters kan eenvoudig en snel real-time worden ontsloten via RadarTools. Het overzicht van de meetpunten in Zuid-Limburg is weergegeven in figuur 1, links de tabel met de kenmerken van de waarneming per station en rechts de kaart met de locaties van de stations in de kleur van de totale neerslagsom.

Per meetpunt wordt berekend hoeveel neerslag is geregistreerd in maximaal 3 dagen met de Netatmo regenmeter en volgens de radarmeting. Daarnaast zijn de maximale neerslaghoeveelheden berekend per tijdinterval van 5, 15, 30, 60, 120 en 180 minuten. Met name die neerslaghoeveelheden in korte duur tijdvakken van 15, 30 en 60 minuten zijn relevant voor het stedelijk gebied.

Per regenmeter kan het tijdverloop van de neerslag worden opgevraagd. Het verloop van de neerslag per 5 minuten over een periode van maximaal 3 dagen is weergegeven in figuur 2. De neerslaghoogte per 5 minuten is weergegeven in stappen van 5 minuten.

In de zwaardere buien komt de neerslag per 5 minuten in pieken vaak boven de 5 mm per 5 minuten, omgerekend is dat 60 mm in 60 minuten. In de extremere buien zien we vaker hoeveelheden van van meer dan 10 mm per 5 minuten. De schaalverdeling in deze grafiek is vast om de beoordeling van de neerslaghoogtes eenduidig en duidelijk te houden.

Het verloop van de neerslagmeting kan in RadarTools direct worden vergeleken met de radarmeting in het vaak waarin de regenmeter staat opgesteld. Figuur 3 toont de radardata van 28-30 juni 2021 voor het Netatmo meetpunt in Meerssen. Het centrale (rode) vak op de kaart met radarvakken is de locatie van de regenmeter.

Boven de kaart met radarvakken is aangeven voor welk tijdvak de neerslaginformatie per radarvak is ingekleurd. In dit geval is dat een periode van 720 minuten ofwel 12 uur. De grafieken rechts tonen onder elkaar het tijdverloop van de radarneerslag en van de Netatmo meting.

De kaart met de bedekkingsfactoren (figuur 8) geeft voor alle radarvakken op de kaart aan hoe goed de overeenkomst is tussen de radar- en de Netatmo regenmeting.

Hoe hoger de bedekkingsfactor, hoe groter de overeenkomst tussen radar- en regenmeting. zie ook https://radartools.nl/bedekkingsfactor/

Figuur 5 geeft tenslotte een beeld van het archief in RadarTools waar de Netatmo metingen kunnen worden bewaard. Een set metingen krijgt niet alleen een naam maar ook het vak wordt getekend op de kaart van Nederland (rechts).