Geul, juli 2014

In de periode van 8 t/m 19 juli 2014 is gemiddeld 128 mm neerslag op het Geul-stroomgebied geregistreerd, met ruim 128 mm in Nederland en bijna 129 mm in België.

Figuur 1: Neerslagverloop op stroomgebied Geul, periode van 8 t/m 19 juli 2014

Voor zover bekend heeft deze gebeurtenis niet tot wateroverlast geleid.

Figuur 2a: MFBS radarbeelden van KNMI, 24 uur som op 10 juli 2014.
Figuur 2b: MFBS radarbeelden van KNMI, 48 uur som op 10 juli 2014.

De radarbeelden van het KNMI tonen de redelijk gelijkmatige verdeling van 24 en 48 uursommen over het stroomgebied.

Figuur 3: Afvoermetingen Geul in Cottessen en Meersen, periode 8 t/m 19 juli 2014

Ook in deze periode is afvoermeting in Cottessen helaas 14 uur overbelast geraakt. Voor de neerslagafvoer berekening wordt daarvoor een vervangende waarde ingevuld. De piek in Cottessen lijkt relatief sterk te worden afgevlakt in de afvoermeting van Meerssen.

Figuur 4a: Neerslagafvoerrelatie voor het stroomgebied van de Geul,
vanuit België bovenstrooms van Cottessen
Figuur 4b: Neerslagafvoerrelatie voor het stroomgebied van de Geul,
vanuit België en Nederland bovenstrooms van Meerssen
Figuur 4c: Neerslagafvoerrelatie voor het stroomgebied van de Geul,
vanuit Nederland bovenstrooms van Meerssen en benedenstrooms van Cottessen
Figuur 4d: Neerslagafvoer vanuit het Belgische deel van het stroomgebied in Meerssen

De cumulatie neerslagafvoer berekening laat zien dat vanuit het Belgische deel van het stroomgebied relatief fors meer neerslag wordt afgevoerd. Per saldo bedraagt de afvoer uit Cottessen ruim 50% van de totale afvoer uit het gehele stroomgebied van de Geul, in juli 2014.

Figuur 5a: Neerslagafvoer stroomgebied Geul in m3 over de periode 8-19 juli 2014
Figuur 5b: Afvoer stroomgebied Geul in m3 over de periode 8-19 juli 2014

Ruim 20% van de neerslag op het Belgische deel van het gebied komt in een beperkt aantal dagen tot afstroming, ongeveer 3 keer zoveel als op het Nederlandse gebied. Bij kortere hevige buien in de zomer lijken de verschillen in afstroming tussen België en Nederland duidelijk groter te zijn dan in de winter.