Natuurmonumenten

Deze boodschap is misleidend om de volgende redenen.
·        Het gaat in de toekomst waarschijnlijk nog veel harder regenen. Vooral in het stroomgebied van de Geul waren de neerslaghoeveelheden niet heel extreem. De ontwikkeling van extreme neerslag is ook onbekend. Dus hoe kan je beweren dat nieuwe hoogwaterproblemen worden voorkomen?
·        De werking van het systeem is onvoldoende nauwkeurig bekend. Het is dus niet hard te maken in welke mate maatregelen bijdragen aan het voorkomen van nieuwe hoogwaterproblemen.
·        De afvoermetingen in Geul zijn tijdens te ramp uitgevallen maar ook diverse keren in de jaren daarvoor. We missen daarom essentiële informatie. Dus hoe kan je beweren dat nieuwe hoogwaterproblemen worden voorkomen?
·        De beschrijving van het natuurmaatregelen onderzoek door natuurmonumenten is op zijn minst eenzijdig te noemen. Bij een schatting van de afvoer van de Geul blijkt a) dat het grootste deel van het water uit België komt en b) dat de totale afvoer tijdens de ramp bijzonder laag was ten opzichte van de hoeveelheid neerslag.

Met andere woorden. Ondanks het feit dat er al heel veel water op een natuurlijke manier werd verwerkt was de ramp toch heel groot. Doorredenerend kan je bedenken dat die bodemcapaciteit eindig is. En dat een toename van de neerslag in een kortere tijd nog veel desastreuzer gevolgen heeft.

Mijn probleem met deze suggestieve vorm van communicatie is dat bewoners in het gebied voor de gek worden gehouden. En niet alleen de bewoners in het gebied maar ook in de rest van het vlakke Nederland waar we een soort blind vertrouwen hebben in het Nederlandse waterbeheer die aan de hele wereld polders verkoopt. Zo gauw het water wat sneller omlaag stroomt gaat het mis.

De watersnoodramp van 2021is een kans om te leren. We hebben betere en snellere neerslaginformatie en verwachtingen nodig, we hebben een betere beschrijving van het functioneren van het (landelijke en stedelijke) gebied nodig oa getoetst aan waarnemingen die niet verzaken bij piekbelastingen. We hebben een eerlijke communicatie nodig over wat we wel weten en wat niet.

Organisaties met diverse belangen zouden zich veel terughoudender moeten opstellen in het suggereren van “oplossingen”.

https://mailchi.mp/8de0509728c0/nieuwsbrief-november?e=bd7b4bad0b

https://klimaatadaptatienederland.nl/@263497/natuurlijke-klimaatbuffer-geuldal/