Meldingen Meerssen

In het jaar 2023 is een groot deel van het Maas-Mergelland in Zuid-Limburg getroffen door extreme neerslag. Deze pagina geeft een vergelijking van de meldingen in Meerssen op 22 juni, 25 augustus en 12 september 2023 in relatie tot de MFBS radarbeelden.

Kenmerken buien
Voor de weergave van de extreme neerslag is uitgegaan van de maximale neerslaghoeveelheid per 30 minuten, ongeveer op het meest extreme moment in de bui. De tijden in de viewer-weergaven zijn aangegeven in UTC. In de zomerperiode is dat in Nederland 2 uur vroeger dan de lokale tijd.

Meldingen 20230622, MFBS radarneerslag

Meldingen 20230825, MFBS radarneerslag

Locaties meldingen wateroverlast gemeente Meerssen op 25 augustus 2023,
in relatie tot (MFBS) radarneerslag voor het interval van 30 minuten.

Meldingen 20230912, MFBS radarneerslag

Locaties meldingen wateroverlast gemeente Meerssen op 12 september 2023,
in relatie tot (MFBS) radarneerslag voor het interval van 30 minuten.

Analyse, vergelijking impact buien
De vergelijking van de meldingen met de verschillende buien laat een redelijk consistent beeld zien. Op 12 september zijn de meldingen geconcentreerd in de kernen Meerssen en Bunde, die ook dicht tegen Maastricht aan liggen. Op 22 juni en 25 augustus heeft het minder hard geregend met naar verhouding minder meldingen.

Voor de duiding van de locaties van de meldingen moet ook naar het functioneren van het gebied worden gekeken, de onder en bovengrondse afstroming van water naar lage punten. Dat is een volgende stap in het proces.

De buien van afgelopen jaar zijn zeer waarschijnlijk heel geschikt op berekeningen van het systeem te toetsen aan de praktijk.

Animaties buien
Per bui is ook een animatie gegeven van het verloop van het extremere deel van de bui. Per tijdstap van 5 minuten zijn per radarvak de gecumuleerde neerslaghoeveelheden over een periode van 30 minuten weergegeven.

22 juni 2023

25 augustus 2023

12 september 2023