Meldingen wateroverlast Maastricht

In het jaar 2023 is een groot deel van het Maas-Mergelland in Zuid-Limburg getroffen door extreme neerslag. Deze pagina geeft een vergelijking van de meldingen in Maastricht op 22 juni, 25 augustus en 12 september 2023 in relatie tot de MFBS radarbeelden.

Kenmerken buien
Voor de weergave van de extreme neerslag is uitgegaan van de maximale neerslaghoeveelheid per 30 minuten, ongeveer op het meest extreme moment in de bui. Per bui is ook een animatie gegeven van het verloop van het extremere deel van de bui. Per tijdstap van 5 minuten zijn per radarvak de gecumuleerde neerslaghoeveelheden over een periode van 30 minuten weergegeven.

De tijden in de viewer-weergaven zijn aangegeven in UTC. In de zomerperiode is dat in Nederland 2 uur vroeger dan de lokale tijd.

Meldingen 20230622, MFBS radarneerslag


Meldingen 20230825, MFBS radarneerslag

Locaties meldingen wateroverlast gemeente Maastricht op 25 augustus 2023,
in relatie tot (MFBS) radarneerslag voor het interval van 30 minuten.
Locaties meldingen wateroverlast gemeente Maastricht op 25 augustus 2023,
in relatie tot (MFBS) radarneerslag voor het interval van 15 minuten. (let op andere schaal)

Meldingen 20230912, MFBS radarneerslag

Analyse, vergelijking impact buien
Op 22 juni is het duidelijk dat de meest hevige neerslag is gevallen ten oosten van de snelweg A2. Daar concentreren zich ook de meeste meldingen.

Op 25 augustus is het aantal meldingen duidelijk kleiner dan op 12 september. Van beide gebeurtenissen zijn niet alle meldingen weergegeven op de kaart omdat de locaties niet digitaal verwerkt konden worden.
De grootte van het oppervlak met de meest extreme 30 minuten piek van de neerslag is op 25 augustus echter groter. Dit roept vragen op. Voor de neerslag hebben we naast de 30 minuten waarden ook de 15 en 60 minuten waarden gepresenteerd.

De piek-neerslagsom per 30 minuten lijkt in eerste instantie een goede indicator voor wateroverlast-impact in een gebied. Bij hellende gebieden moeten we echter ook rekening houden met het transport van water via het systeem van hogere naar lagere gelegen gebieden, zowel bovengronds als ondergronds. Het systeem oostelijk van de Maas is grotendeels vlak, westelijk van de Maas is de stad op een helling gebouwd die afstroomt naar de Maas.

De 15 en 60 minuten waarden zijn de voor de gebeurtenis van 12 september 2023 wat extremer dan voor die van 25 augustus. Dat zou een verklaring kunnen zijn voor het grotere aantal meldingen op 12 september. Alles bij elkaar moeten we toch ook nog rekening houden met (soms grote) onzekerheden in de radarinformatie. Daarom is de informatie van de Netatmo regenmeters uitermate interessant. Helaas is de dichtheid van dat netwerk in Zuid Limburg nog wat beperkt. Uit de waarnemingen van enkele meetpunten in het centrum van Maastricht blijkt de bui van 12 september 2023 lokaal extreem zwaar was, duidelijk zwaarder dan op 22 juni en 25 augustus.

De animaties van de gebeurtenissen geven een vollediger beeld van de buien maar blijven toch lastig te interpreteren.