Maastricht radarneerslag 230912

Vergelijking radarproducten KNMI voor de extreme neerslaggebeurtenis op 12 september 2023 in en rond Maastricht. Resultaten radarneerslag zijn gepresenteerd voor de maximale neerslag in een aaneengesloten periode van 30 minuten, om 17:30 UTC, 19:30 CET.

De kortdurende piekintensiteit over een periode van 30 minuten is vaak maatgevend voor het ontstaan van wateroverlast op plekken in het stedelijk gebied waar het water zich bovengronds kan ophopen en niet snel genoeg afgevoerd kan worden door de riolering.

De verschillen tussen de verschillen de radarproducten zijn bijzonder. Het is logisch dat de near Real Time RTcor analysis fors wordt gecorrigeerd door de REcor Early Reanalysis. De definitieve RFcor Final Reanalysis extremen wijken nauwelijks af van de REcor waarden. Maar de (verouderde?) MFBS, langjarige klimatologische reeks geeft duidelijk hogere extreme waarden dan de REcor en RFcor reeks.

Gegeven de uitzonderlijke gevolgen van die extreme gebeurtenis in de stad Maastricht mogen we voorzichtig aannemen dat de MFBS reanalysis het dichtste bij de werkelijkheid ligt. Deze wordt ondersteund door het feit dat de NETATMO waarnemingen duidelijk hoger lagen dan de REcor beelden die kort na de ramp beschikbaar waren.

MFBS: (Langjarige Klimatologische reeks radarbeelden KNMI – na bijna 2 maanden beschikbaar)
RFcor: (Final Reanalysis – na enkele weken beschikbaar)
REcor: (Early Reanalysis radarbeelden KNMI– de volgende dag beschikbaar)
RTcor: (Near Real-Time analysis radarbeelden KNMI)