Extreme neerslag 20240502

Opnieuw is het raak in het Heuvelland van Zuid-Limburg. Op 2 mei 2024 heeft het kortdurend heel hard geregend in een strook van Meersen, Valkenburg en Gulpen. Volgens het netwerk van NETATMO regenmeters is er plaatselijk meer van 30 mm in 30 minuten geregistreerd.

Lokaal is op de avond van 2 mei 2024 meer dan 50 mm gevallen. Uit de registratie van de NETATMO regenmeters is direct af te leiden dat een kortdurende extreme hoeveelheid is gevallen rond 19:00 – 20:00 in de avond.

Met name die kortdurende extremen zijn vaak problematisch voor het stedelijke gebied. Ook kan het belangrijk zijn dat de periode voor die bui relatief droog was. Dan kan de ondergrond het regenwater minder snel opnemen en komt er relatief veel water tot afstroming naar lager gelegen (bebouwde) gebieden/

De animatie van de radarbeelden laat zien dat het hevige deel van de bui van oost naar west over het Maas-Mergelland gebied is getrokken.

De radarbeelden over een tijdvak van 6 uur laten zien op welke plekken er meer dan 50 mm neerslag zou zijn gevallen, om 22:45 UTC, rond Valkenburg en Meerssen.

De radarbeelden van 17:45 UTC (19:45 CET) laten zien dat er in 60 minuten op sommige plekken meer dan 20, soms 30 mm neerslag is geregistreerd. Het grootste deel van die neerslaghoeveelheden is gevallen in 15 a 30 minuten.

In de periode na dat eerste uur van de bui heeft het nog vrijwel de hele avond doorgeregend. Rond 19:45 UTC (21:45 CET) zijn er dan weer een aantal locaties waar in 60 minuten opnieuw meer dan 20 mm neerslag is geregistreerd. Deze hoeveelheden zijn meer gelijkmatig gevallen.

Net als bij de gebeurtenissen van 2023 lijken de radarbeelden hier lagere waarden te geven dan de NETATMO regenmeters.

Het weerstation Scheulder ligt tussen Schin op Geul en Margraten. Daar is op 2 mei 52.8 mm neerslag (rain) geregistreerd. Deze waarde komt goed overeen met NETATMO waarnemingen van omliggende stations in Valkenburg, Margraten, Wijlre en Strabeek.

De vlekkenkaart met dag-aftappingen van het KNMI geeft ook waarden weer die overeenkomen met de NETATMO stations. Het misleidende van deze kaart is de interpolatie van de gebieden met neerslaghoeveelheden tussen de puntwaarnemingen van de dagsommen stations. Deze informatie is dus puur indicatief te gebruiken.