Extreme neerslag 20230912

Het is duidelijk dat de westelijke helft van het Mergelland zwaar getroffen is, zoals ook uit de meldingen en het nieuws is gebleken.

Netatmo waarnemingen Maas Mergelland West

Netatmo waarnemingen Maas Mergelland uitgezoomd

Net als bij de gebeurtenissen op 22 juni en 25 augustus 2023 zijn ook nu de neerslaghoeveelheden per 30 minuten relatief extreem.

Detailmetingen
Hieronder het detailverloop van de neerslag voor 2 meetpunten in Maastricht en in Meerssen, Valkenburg en Eijsden.

De datum staat boven de grafiek. De neerslaghoeveelheid bij de grafiek is de som over de gehele dag. De grootste hoeveelheden zijn geregistreerd tussen 19 en 20h. In dat klokuur is in Maastricht 58,8 en 53 mm geregistreerd.

Extreme neerslag in Maastricht in historisch perspectief
In RadarTools heb ik de meest extreme gebeurtenissen gefilterd uit de MFBS radarreeks sinds 2008. Om de focus te leggen op de kortdurende extremen zijn de filterdrempels aangepast vooral voor de tijdvensters van 30, 60 en 180 minuten. De tellingen voor het tijdvenster van 15 minuten zijn uitgeschakeld door daar een heel hoge drempelwaarde te kiezen. Die 15 minuten hoeveelheden kunnen heel lokaal wel interessant zijn maar hebben de neiging het beeld te vertroebelen omdat er dan veel meer (nauwelijks interessante) gebeurtenissen naar voren komen.

In deze tabel komen voor het bebouwde stedelijk gebied slechts 5 gebeurtenissen naar voren waarbij een extreem boven de drempelwaarde is geteld over een oppervlak van meer dan 1 km2. De oppervlaktefactor geeft ook aan dat maar een klein deel van het stedelijke gebied is getroffen door kortdurende extreme neerslag.

Eigenlijk zijn er maar 1 gebeurtenis in 2010 met extreme waarden over een wat groter oppervlak van 6 – 10 km2. De gebeurtenis van 2010 lijkt duidelijk minder extreem dan die van september 2023. Deze tellingen lopen in de tijd altijd een paar maanden achter op werkelijkheid, vooral vanwege de dataverwerking van het KNMI.