Extreme neerslag 20230825

Op 25 augustus 2023 was er opnieuw regenwateroverlast op een aantal locaties in Maas Mergelland. Dit is eigenlijk de 4e extreme bui in een periode van 2 jaar: juni, juli 2021 en juni, augustus 2023. Deze pagina geeft een beknopte analyse van de neerslag en de daaruit volgende wateroverlast.

Context
Alleen de gebeurtenis van juli 2021 leidde tot een overbelasting en dus overstroming van de Geul vooral in de gemeente Valkenburg. De neerslag van eind juni 2021, juni en augustus 2023 gaf vooral overlast in de stedelijke gebieden. Ook de gebeurtenis van juli 2021 gaf overlast in het stedelijke gebied van Valkenburg, los van de overstroming van de Geul.

Bij de beoordeling van de impact van extreme neerslag moeten we dus onderscheid maken in het functioneren van het stedelijke watersysteem (vooral riolering en straat) en het regionale watersysteem. Maatregelen voor de verbetering van de afvoer van De Geul hebben dus geen effect op wateroverlast als gevolg van knelpunten (vaak hoger gelegen) in het stedelijke watersysteem.

NETATMO neerslagregistraties op 22 juni en 25 augustus 2023
De gebeurtenis van 25 augustus 2023 was vooral zwaar in Maastricht, Valkenburg, Meerssen, Margraten en Eijsden. Dit komt overeen met de berichten in de media.

NETATMO registratie max. neerslag in mm per 30 minuten op 25 augustus 2023
NETATMO registratie max. neerslag in mm per 30 minuten op 22 juni 2023

De NETATMO registraties van 25 augustus laten meer neerslag zien in en rond Maastricht. Op 22 juni 2023 werd meer neerslag geregistreerd in Valkenburg, Gulpen en Eijsden.

NETATMO neerslagregistraties op 29 juni en 13-16 juli 2021
Om de extreme gebeurtenissen in 2023 te vergelijken met die van de ramp zijn de 30 minuten maxima van gebeurtenissen op 29 juni en 13-16 juli 2021 ook uitgewerkt.

NETATMO registratie max. neerslag in mm per 30 minuten op 29 juni 2021
NETATMO registratie max. neerslag in mm per 30 minuten op 13-16 juli 2021

De registraties van de maximale neerslag in 30 minuten zijn in 2021 beduidend lager dan in 2023. Een uitzondering zijn een paar uitschieters NW van Meersen. De gebeurtenissen in 2021 waren duidelijk minder hevig in korte duur. Dit klopt met het beeld dat de wateroverlast in 2021 vooral vanuit de Geul kwam.

Impact extreme neerslag
Om de relatie te kunnen leggen tussen de extremiteit van de neerslag en de impact op het stedelijk gebied is het wenselijk om een beeld te hebben op welke plekken (radarvakken) er sprake was van wateroverlast.

Radarvakken met bebouwd oppervlak Maas Mergelland (2023)