Definities / begrippen

VNG: Gemeenten, waterschappen, provincies en marktpartijen zijn het erover eens zijn dat de opgave om klimaatbestendig te bouwen te vrijblijvend wordt ingevuld. Het is tijd om ambities een meer verplichtend karakter te geven. Op deze pagina worden invullingen van definities en begrippen verzameld.

Klimaatrobuust
Inrichting van de openbare ruimte en het rioolstelsel die de effecten van klimaatverandering op kunnen vangen. Denk hierbij aan het verwerken van hevige regenbuien zonder wateroverlast of het aanplanten van beplanting die zorgen voor verkoeling. Een andere naam hiervoor is klimaatadaptatie.
Een klimaatrobuust structuurplan regelt de ruimtelijke ontwikkeling om klimaateffecten te matigen met bv. waterberging en verkoeling.
– Een groene, klimaatbestendige inrichting van de publieke ruimte helpt overlast en schade door die buien te beperken. Bovendien is het aangenamer om in te wonen en te leven.

klimaatbestendig

waterrobuust

waterbestendig

Natuurinclusief bouwen
– Met eenvoudige (zichtbare of onzichtbare) voorzieningen aan gebouwen, kan veel bereikt worden voor de biodiversiteit en leefbaarheid in de stad: dat noemen we natuurinclusief bouwen.