Communicatie kans op extreme neerslag

De kans om getroffen te worden door extreme neerslag wordt onderschat door mensen die geen verstand hebben van statistiek en daarom het begrip Herhalingstijd vaak niet goed kunnen interpreteren. De communicatie van die kans is wetenschappelijk gedreven. Alternatieven zijn mogelijk die voor bewoners en bestuurders beter zijn te begrijpen.

1 Communicatie Herhalingstijd te beperkt
2 Berekening cumulatieve kans over een periode waardevol
3 Kans op overschrijding van een extreme neerslaghoeveelheid ergens in NL uitgedrukt in het aantal km2 radarvakken